HEM
TJÄNSTER
KLIENTER
OM OSS
KONTAKTA OSS

Under många år som konsult inom IBM, Lotus, WM-data och numera som frilansare, har Per Eskilsson haft klienter såsom Procter & Gamble, IKEA och Statoil.
Några av uppdragen:

Ett av världens största konsumentvaruföretag

Projektledning för utvecklingen av ett globalt intranät baserat på Lotus Domino. Projektet utnämndes till "Best Implemented Project within the Organization". Intranätet används nu i 120 länder, världen över.
   
     
Världens största möbelvaruhus

Förstudie som undersökte vilka verktyg och funktioner företagets anställda skulle behöva för att samarbeta mer effektivt. Projektets namn var The Office Toolbox och innefattade intervjuer med 45 medarbetare, kartläggning, workshops och att bygga en prototyp. Prototypen omfattade Sametime, Quickplace och K-station och byggdes på en Lotus Domino server. Som ett resultat av projektet beslutade sig företaget för att bygga portaler för intranät, extranät och internet baserat på IBM Websphere Portal Server.
   
     
Nordens ledande skadeförsäkringsbolag

Projektledning för ombyggnaden av företagets externa hemsidor i Sverige, Norge och Danmark.
   
     
Leverantör av betalningstjänster till banker

Projektledning för utvecklingen av ett Lotus Domino baserat intranät. I projektet tillämpades framgångsrikt eXtreme Programming, objektmodellering och protyping. Stor vikt lades vid att överföra kompetens till kunden så att de själv skulle kunna underhålla och vidareutveckla sitt intranät.
   
     
368 år gammal blågul samhällsinstitution

Utredare vid framtagningen av en CRM-strategi som hade till syfte att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och slutkund samt projektledare vid utvecklingen av ett ärendehanteringssystem vid namnet FlowControl. Förändrade rutiner resulterade i att ledtiden i kundorderprocessen kortades från 14 veckor till 2 veckor.
   
     
Svenskt privatägt läkemedelsföretag

Projektledare för en ny IT-plattform åt säljkåren som gör säljkåren mindre beroende av IT-avdelningen. Byte av CRM/säljstödsystem till webbaserade Salecase. Uppgradering av Lotus Notes till version 6.51. Utveckling av ett interaktivt intranät.
   
     
Världsledare inom bilsäkerhet

Projektledare för en säkerhetsstudie som identifierade och åtgärdade säkerhetsluckor i företagets IT-infrastruktur.
   
     
Ledande europeiskt energiföretag

Projektledning för utvecklingen av ett extranät åt företagets storkunder. Projektet namn var EnergyLink. Här arbetade Per även med applikationsutveckling.