HEM
TJÄNSTER
KLIENTER
OM OSS
KONTAKTA OSSPer Eskilsson har en unik erfarenhet av lösningar som förbättrar kundernas interna och externa kommunikation.
Per Eskilsson erbjuder professionell
projektledning, IT- chefskap och utredningsarbete.

När du anlitar mig så får du en konsult med 11 års erfarenhet:

från många olika typer av projekt, allt från stora tiomiljonersprojekt till små enmansprojekt

från multinationella företag

från många olika branscher

av projekt som skapar affärsnytta

från olika typer av IT-system; internetportaler, ärendehanteringssystem, Lotus Notes,
Content Management-, CRM- och affärssystem

från globala utrullningsprojekt, systemutvecklingsprojekt, infrastrukturprojekt, säkerhetsprojekt, förstudier och kartläggningar

och som kan moderna systemutvecklings- och projektledningsmetoder